La vaca com a guia emocional

La vaca com a guia emocional
La vaca com a guia emocional

Tipologia

Jocs i dinàmiques d’educació emocional amb els animals

Resum

La vaca i altres animals de la granja seran els nostres guies per tal de que els nens i nenes puguin desenvolupar la seva consciència i habilitats emocionals.

Objectius

  • Ajudar a desenvolupar qualitats necessàries per una bona relació de grup, com l’empatia, cohesió i solidaritat.
  • Gestionar millor les nostres emocions bàsiques com són la por, la ràbia, l’alegria, la tristesa, etc. i així entendre què és el que ens passa i podem fer per sentir-nos millor.
  • Els jocs i dinàmiques no tenen l’objectiu de realitzar-se amb èxit, sinó que serveixin per aflorar situacions diverses de solidaritat, confrontament, frustració, alegria, treball en equip, etc.

Activitats del taller

  • Diferents activitats que comprenen la interacció amb vaques, vedells i altres animals de la granja, que es faran de forma individual o en grup depenent de la dinàmica que correspongui a cadascuna.