El bosc de Can Gel

El bosc de Can Gel
El bosc de Can Gel

Tipologia

Experiència guiada pel bosc i narració d’un conte

Resum

Ens endinsem en una experiència natural, en la que connectarem amb l’entorn que ens envolta i sobretot amb el bosc. Aprendrem a sentir-lo i alhora reconeixerem els diferents tipus d’arbres, plantes i fongs i com es reprodueixen. També posarem en valor la seva funció i importància vital.
Coneixerem la història de la Nona, un personatge ancestral que protegeix el bosc i els animals que hi viuen i que té cura de la granja quan el granger no hi és.

Objectius

Els objectius estan emmarcats en dues línies de treball diferenciades però complementàries:

  • Aprenentatge = coneixement de l’entorn
  • Connectar amb el bosc = el bosc a través dels sentits.

El nivell dels continguts estarà adaptat a cada cicle educatiu, tenint en compte les seves capacitats i objectiu curricular en cada cas.
Seran continguts vius, és a dir, podran canviar, depenent l’època de l’any, si és tardor, parlant dels bolets, per exemple.

Activitats del taller

  • Excursió pel bosc
  • Explicació dels continguts corresponents
  • Narració del conte
  • Activitats sensorials
  • Cada nen i nena farà una bossa d’olor amb plantes aromàtiques
  • Visita a la granja

Recursos per l’escola

Dossier d’activitats per poder treballar el projecte del bosc i de natura de forma interdisciplinària, tenint en compte les competències i objectiu curricular de cada cicle.