Desxifra el codi reproductiu

Desxifra el codi reproductiu
cangel-taller-desxifra-el-codi-reproductiu

Tipología

Explicació i anàlisi del sistema reproductiu i la seva funcionalitat dins de la granja. Visió de la granja com a empresa.

Resum

En aquest taller es donen i es treballen continguts referents a la reproducció i s’explica la importància que té la genètica també en el món ramader. S’identifiquen també els sectors econòmics i es situa l’activitat ramadera i lletera dins d’aquest sectors.

Objectius

  • Comprendre i extreure informació rellevant provinent d’explicacions orals, missatges audiovisuals i/o lectures en relació a l’activitat lletera i la granja.
  • Descobrir i identificar els elements característics de l’entorn.
  • Identificar la granja dins del sector primari i com afecta als altres sectors socioeconòmics.
  • Observar i descriure la vaca i la seva interacció amb el medi.
  • Identificar les seves funcions vitals i estructurals.
  • Valorar la importància del cicle reproductiu i de lactació i la manera com afecta a la gestió d’una granja productiva lletera.
  • Valorar la genètica i la seva funcionalitat dins de la granja.

Activitat pròpia del taller

Audiovisual corporatiu posant èmfasis al tema reproductiu amb comentaris del veterinari.

Material per a les escoles

PDF amb els continguts exposats a la visita.

En què puc ajudar-te?